Въпроси и отговори

Какви болести се диагностицират и лекуват при д-р Тошков?

Диагностицират се всички заболявания и 90 % от тях се лекуват. Заболяванията, върху които не работи са ушни и очни болести и някои обменни нарушения.