Въпроси и отговори

Какви пациенти посещават най-често кабинета?

В кабинета ежедневно пристигат и мъже и жени, а възрастовите граници са много широки – има и 10-годишни и 90-годишни пациенти.