Цикория

Синя жлъчка или Цикория (Cichorium intybus) е многогодишно растение от семейство Asteraceae. Среща се в България и е разпространено в ниските части на цялата страна, край пътища, сухи ливади, а също и като плевел в житните култури. Съдържа гликозиди, които оказват лечебно действие при храносмилателни разтройства и проблеми с дихателната система.