Флавоноиди

Флавоноид е термин, обозначаващ един клас от растителни вторични метаболити, базирани около структурата на фенилбензопирона. Флавоноидите са най-широко познати заради действието си като антиоксиданти. В средствата за масова информация флавоноидите често се наричат „биофлавоноиди“ — двата термина са еквивалентни и взаимозаменяеми, тъй като всички флавоноиди са с биологически произход.