Горски енчец

Многогодишно тревисто растение с късо хоризонтално или косо коренище. Цветоносното стебло изправено 10—60 (100) см високо, кръгло, в горната част разклонено. Листата последователни, отгоре голи, отдолу влакнести. Кошничките многобройни във връхни сложни метличести съцветия; обвивните листчета островърхи зеленикави. Крайните цветове езичести женски; вътрешните тръбести двуполови; всичките жълти. Плодосемката късовлакнеста, с хвърчилка от грапави четинки. Цъфти юни — септември.