Инулин

Инулините са група на естествено срещащи полизахариди произведени от много видове растения, промишлено най-често се екстрактира от цикория. Инулина принадлежи към клас на диетичните влакна, известни като фруктани. Инулинът се използва от някои растения като средство за съхранение на енергия и обикновено се намира в корени и коренища. Повечето растения, които синтезират и съдържат инулин, не съдържат други форми на въглехидрат като нишесте.