Очанка

Очанката (Euphrasia) е едногодишно тревисто растение с разклонено, червеникавокафяво, окосмено стебло, високо до 20 см. Коренът е разклонен и къс. Листата са срещуположни, назъбени яйцевидни, седящи с власинки. Цветовете са бели или бледорозави, с лилави линии и жълто петно на долната устна. Разположени са в пазвите на листата по върха на стеблото. Чашката е срасната, четиризъбеста с четирилистно срастнато венче и четири тичинки. Плодът е окосмена двуразделна кутийка с многобройни семена. Очанката е медоносно растение.