Пача трева

Пача трева (на латински: Polýgonum aviculáre) - едногодишно тревисто растение от семейство Лападови. Среща се почти навсякъде. Ценно пасищно растение, понася отъпкване. Семената му са добра храна за птиците. Използва се за затревяване и като билка.