Полски хвощ

Полският хвощ (Equisetum arvense) е вид храстовидни многогодишни растения от групата на хвощовете. Те имат два вида стъбла - стерилни и спороносни, като стерилните израстват след увяхването на спороносните. Стерилните стъбла израстват два пъти по-дълги от спороносните, като се състоят от до 20 сегмента с дължина 2-3 cm. Общата им дължина може да достигне 60 cm. Полският хвощ може да бъде неприятен плевел, защото след отскубването му израства отново от намиращите се дълбоко под земята ризоми.