Троскот

Билката Троскотът е многогодишно тревисто растение.Стъблата от основата са разклонени, гъсти и достигащи до 50 cm дължина. Листата са с продълговата форма. По ръба са остро грапави. Съцветието е съставено от 3-7 класовидни клонки, разположени на върха на стъблото. Класовете са по 3-7 на брой, странично сплеснати, само с по един двуполов цвят.