Tussilago farfara

Tussilago farfara, по-известен като подбел, е растение, в семейство Сложноцветни, коeто по традиция се използва с медицински цели. Името "Tussilago" произлиза от латинската tussis, което означава кашлица.