Здравец

Здравец (Geranium) е род растения, състоящ се от 422 вида едногодишни, двугодишни и целогодишни растения, които виреят в умерения пояс и в планините на тропиците, но най-вече в източното Средиземноморие. По-известните видове култивиран здравец са: Блатен здравец (Geranium palustre) Бохемски здравец (Geranium bohemicum) Едростълбчест здравец (Geranium macrostyllum) Основните видове диворастящ здравец са: Geranium columbinum — Гълъбов здравец Geranium dissectum — Насеченолистен здравец Geranium lucidum — Блестящ здравец Geranium macrorrhizum — Обикновен здравец Geranium molle — Нежен здравец Geranium nodosum Geranium phaeum — Кафяв здравец Geranium pratense — Син здравец Geranium pyrenaicum — Пиренейски здравец Geranium robertianum — Зловонен здравец Geranium rotundifolium Geranium sanguineum — Кървавочервен здравец Geranium sessiliflorum Geranium sylvaticum — Горски здравец