Женшен

Женшенът (Panax) - тревисто растение от сем.Аралиеви. От шестте вида от рода това е най-известния, понеже се използва от древността в Китай като всеизцеляващо (panacea) и афродизиращо средство.