Златна пръчица

Златната пръчица, Solidago virgaurea, представлява многогодишно тревисто растение, което достига до височина 1 метър. То вирее из горите, храсталаците и скалистите райони по цялата територия на България, до 2200 метра надморска височина. Билката се среща още под името жълт енчец, горски енчец, златник и принадлежи към семейство Сложноцветни.