Категории

Артрит

Артрит
Артритът представлява болестно състояние, включващо възпалителни изменения в една или повече стави на човешкото тяло. В групата на артритите се включват много голям брой заболявания, като общото между тях е тенденцията да протичат с болка, схващане, подуване, зачервяване и увреждане на функцията на ставите. Възпалението на ставата при артрит може да засяга освен непосредствените и структури, така и съседните спомагателни съединително-тъканни структури като сухожилия, мускули, връзки, кости и т.н. Всяко едно от заболяванията в групата на артритите има собствен облик, предизвиква различен комплекс от оплаквания, открива се и се лекува различно, но общото между всички тях е възпалението в различна степен на една или повече стави.

Препоръчани продукти