Категории

Главоболие

Главоболие
Главоболието се определя като болка, която се изпитва на нивото на черепната кутия. То е едно от най-често срещаните оплаквания, което може да бъде израз на самостоятелно заболяване или симптом при различни органични и психични заболявания. Тъй като не се касае за еднородно заболяване, неговото разпознаване е затруднено. Известни са около 300 вида главоболие.

Препоръчани продукти