Категории

Глумерулу нефрит (Бъбречна недостатъчност)

Глумерулу нефрит (Бъбречна недостатъчност)
Бъбречната недостатъчност означава най-опростено липсваща бъбречна функция. Бъбречната недостатъчност се дели на остра и хронична, в зависимост от това за колко дълъг период от време настъпва. Острата бъбречна недостатъчност настъпва в резултат на различни причини, които могат да се разделят в три групи: - причини в кръвоснабдяването на бъбреците - различни шокови състояния (алергичен шок, тежки кръвоизливи, хемолиза, запушване на бъбречната артерия или вена) спират притока на кръв към бъбреците и те не могат да извършват нормалните си функции - причини в самите бъбреци - тук най-често попадат различни заболявания, които увреждат паренхима (работещата тъкан) на бъбреците както и редица токсични (включително и от медикаменти) увреждания на бъбреците - причини на ниво уретери, пикочен мехур и пикочен канал - тук спадат сравнително редки пълни запушвания на пикочните пътища, блокиращи изцяло оттичането на урината Острата бъбречна недостатъчност се характеризира с преустановяване отделянето на урина и протича сравнително бързо: от часове до няколко дни. Тя най-често е обратима. Хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) настъпва бавно и постепенно и се явява краен стадий на различни заболявания, които трайно и безвъзвратно увреждат бъбреците и всички техни функции.

Препоръчани продукти