Категории

Кисти на яйчниците

Кисти на яйчниците
Кистите на яйчниците са многообразни по своя характер и произход, поради наличието на много различни по структура и функции яйчникови тъкани. Кистите биват: фоликуларни, кисти на жълтото тяло и тека – лутеинови кисти. Кистите на жълтото тяло не достигат по-големи размери и протичат безсимптомно, освен ако се разпукат. Понякога фуликуларните кисти се разпукват и тогава се появява болка, гадене, метеоризъм. По-често обаче кистите на яйчниците претърпяват обратно развитие.

Препоръчани продукти