Lecithin

Лецитинът е общ термин за обозначаване на всяка група на жълто-кафеникави мастни вещества, присъстващи в животински и растителни тъкани. Съсътои се от фосфорна киселина, холин, мастни киселини, глицерол, гликолипиди, триглицериди и фосфолипиди (например фосфатидилхолин, фосфатидилетаноламин, фосфатидилинозитол) .