Овчарска торбичка

Овчарските торбички (Capsella bursa-pastoris) са вид едногодишни тревисти растения от семейство Кръстоцветни (Brassicaceae). Произлиза от Източна Европа и Мала Азия, но е разпространено и в други части на света, където е смятано за често срещан плевел, особено при по-хладен климат.