Великденче

Великденче (Veronica) е растителен род от семейство Живовлекови (Plantaginaceae). Около 300 вида. У нас се срещат между 40 и 50 вида, в зависимост от таксономичната концепция (някои видове се отделят в самостоятелен род Pseudolysimachion). Родът у нас включва едногодишни, двугодишни и многогодишни тревисти растения, и дребни храстчета. Видовете на рода са разпространени из цялата страна - някои се срещат на морското равнище, други - в полята и горите, и трети - на най-високите планински върхове. Името на растенията от рода идва от времето, когато те цъфтят (април - май), когато се празнува и Великден. Особено популярно е лечебното великденче (Veronica officinalis). To е многогодишно тревисто растение, разпространено из широколистните и иглолистните гори. За медицински цели се използва надземната част (запарка).